Actuariële ondersteuning voor advocaten

Advocaten, en vooral pensioenadvocaten kunnen op verschillende manieren met pensioenzaken te maken krijgen. Enkele voorbeelden  zijn adviezen en procedures bij  een meningsverschil tussen werkgever en werknemer over de toegepaste regeling, de hoogte van het pensioen, de noodzaak of redelijkheid van een wijziging van de pensioenregeling of de hoogte van een ontslagvergoeding. Andere voorbeelden zijn zaken waarbij meningsverschillen ontstaan tussen pensioenuitvoerder en werkgever. Hierbij valt te denken aan verplichtstelling/vrijstelling van een BPF regeling.

Soms is een cliënt niet tevreden met de uitvoering of het resultaat van de pensioenregeling. Dit kan betrekking hebben op de hoogte van de premie, het pensioenresultaat of de administratieve verwerking. De juiste interpretatie van de juridische stukken is hierbij belangrijk en vraagt naast juridische kennis vaak ook actuariële kennis.

Bij echtscheiding kunt u denken aan verschillende vragen. Soms komen pas op het moment van pensioeningang vragen over de hoogte van het te verdelen pensioen. Hoe kunt u een echtscheidingsconvenant opstellen dat recht doet aan uw klant en wat is het pensioen dus waard?  Op of na het moment van scheiden kunnen bij een DGA lastige vragen ontstaan over het wel of niet afstorten van het pensioen van de (aanstaande) ex-partner. Ook hier kunnen advocaten bij betrokken raken en kunnen wij helpen om de juiste waardes bepalen en (economische) risico’s in te schatten.

In alle situaties moeten in ieder geval de (financiële) gevolgen nauwkeurig in kaart worden gebracht. Een goede analyse op dat gebied vereist specifieke kennis en vaardigheden.

Experts in pensioenvraagstukken

Bent u op zoek naar actuariële expertise op het gebied van pensioenen? Neem dan contact op met ons. Wij hebben actuarissen in huis met jarenlange ervaring, die uitgebreide kennis hebben van pensioenen.

Confident maakt pensioen begrijpelijk, zodat u de juiste besluiten kunt nemen.

U kunt bij ons ook terecht voor

Daarnaast verrichten wij ook diensten voor ondernemingen, ondernemingsraden, pensioenfondsen, verantwoordingsorganen, DGA, pensioenuitvoerders, sociale partners, adviseurs en particulieren.