Bijdrage Henk Bets rondetafelgesprek Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar overzicht

Henk Bets heeft, op uitnodiging van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer, zijn inzicht gegeven over koopkracht in het nieuwe pensioenstelsel.

De kern van zijn boodschap is dat een koopkrachtig pensioen in veel transitieplannen niet gehaald wordt, terwijl dit met enkele aanpassingen wel mogelijk is.

De eerste doelstelling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is “eerder perspectief op een koopkrachtiger pensioen”. Helaas biedt de Wtp te weinig mogelijkheden om koopkrachtbehoud te realiseren en staat een koopkrachtig pensioen zelfs eerder in de weg.

Om deze doelstelling toch te behalen hoeft de Wtp niet radicaal gewijzigd te worden en kan dit gerealiseerd worden door een uitbreiding van de bestaande wetgeving.

Kortgezegd moet het mogelijk worden om het overrendement anders over de cohorten te verdelen, zodat de gepensioneerden in de economisch betere jaren niet meer krijgen dan wat nodig is voor koopkrachtbehoud en in economisch slechtere jaren geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd. Jongeren nemen hierbij een gedeelte van het risico van gepensioneerden over en worden daarvoor gecompenseerd met extra rendement.

Oftewel, het gebruiken van solidariteit tussen generaties voor meer koopkrachtbehoud.