Heldere pensioencommunicatie bestaat al!

Begin februari heeft minister Koolmees een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over pensioencommunicatie. Zijn brief gaat over het laatste deel van de Wet pensioencommunicatie uit 2015, dat nog niet is ingevuld. De kern van zijn brief bestaat uit drie zaken:   Deelnemers moeten inzicht krijgen in hun pensioen in euro’s van nu.   Deelnemers…

Het belang van indexatie?

Sinds de crisis van 2008 is het in de pensioenwereld doorgedrongen dat dat de indexatie voorwaardelijk is. Daarvoor is het wel regelmatig gecommuniceerd, maar echt aandacht kreeg het niet. Wat is het belang van indexatie? De meeste regelingen zijn ondertussen middelloonregelingen. De indexatieambitie van deze regelingen is meestal de prijsindex voor de gehele looptijd, of…

Asset liability management

Eindelijk inzicht in indexatie?

Sinds 1-1-2015 is de Wet aanpassing FTK van toepassing. Een groot gemis uit het oude FTK, namelijk het gebrek aan inzicht in de verwachte indexatie is grondig aangepakt. Onder het oude FTK was het gebruikelijk dat pensioenfondsen de indexatieambitie vermeldden en daar de mededeling aan toevoegde dat de indexatie voorwaardelijk was. Hoe realistisch deze indexatieambitie…

Verantwoordingsorganen

De Vijfde Dag: “Het gevecht om het pensioen”

Op welk pensioen kan iemand nog rekenen. De lage dekkingsgraden en de plannen in het regeerakkoord zullen grote gevolgen hebben voor de toekomstige pensioenen. Deze gevolgen verschillen per generatie. In het TV programma “De Vijfde Dag” van donderdag 20 december heeft Henk Bets een toelichting gegeven op de effecten.

Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

Naar aanleiding van het pensioenakkoord is recentelijk de Wet verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd aangenomen (door de Eerste Kamer) ter verhoging van de pensioen- en AOW-leeftijd. In het pensioen akkoord werd besloten om de AOW-leeftijd te verhogen naar 66 jaar in 2020, en naar 67 jaar in 2025. In de nieuwe wet wordt dit eerder en geleidelijker verhoogd.