Verantwoordingsorganen

De Vijfde Dag: “Het gevecht om het pensioen”

Op welk pensioen kan iemand nog rekenen. De lage dekkingsgraden en de plannen in het regeerakkoord zullen grote gevolgen hebben voor de toekomstige pensioenen. Deze gevolgen verschillen per generatie. In het TV programma “De Vijfde Dag” van donderdag 20 december heeft Henk Bets een toelichting gegeven op de effecten.

Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

Naar aanleiding van het pensioenakkoord is recentelijk de Wet verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd aangenomen (door de Eerste Kamer) ter verhoging van de pensioen- en AOW-leeftijd. In het pensioen akkoord werd besloten om de AOW-leeftijd te verhogen naar 66 jaar in 2020, en naar 67 jaar in 2025. In de nieuwe wet wordt dit eerder en geleidelijker verhoogd.

Kennissessie Pensioenakkoord Fidelity

Op 6 juni 2013 organiseert Fidelity Worldwide Investment een Kennissessie in het Rosarium in Amsterdam. Nieuwe pensioenwetgeving is in de maak en daardoor staan pensioenfondsen aan de vooravond van grote veranderingen. Henk Bets AAG en Astrid Binnekamp AAG van Actuarieel Adviesbureau Confident gaan duidelijkheid over het pensioenakkoord verschaffen.

Financieel toetsingskader

Consultatiedocument

Op 12 juli is het consultatie document voor het reële pensioencontract verschenen.Op 6 september hebben wij onze reactie bij SZW ingediend. Wilt u weten wat wij er van vinden, kijkt u dan hier.