Kennissessie Pensioenakkoord Fidelity

Op 6 juni 2013 organiseert Fidelity Worldwide Investment een Kennissessie in het Rosarium in Amsterdam. Nieuwe pensioenwetgeving is in de maak en daardoor staan pensioenfondsen aan de vooravond van grote veranderingen. Henk Bets AAG en Astrid Binnekamp AAG van Actuarieel Adviesbureau Confident gaan duidelijkheid over het pensioenakkoord verschaffen.

Financieel toetsingskader

Consultatiedocument

Op 12 juli is het consultatie document voor het reële pensioencontract verschenen.Op 6 september hebben wij onze reactie bij SZW ingediend. Wilt u weten wat wij er van vinden, kijkt u dan hier.