DGA en pensioen

Het afgelopen jaar is er politiek veel te doen geweest over het pensioen in eigen beheer voor de DGA (directeur-grootaandeelhouder).

Op dinsdag 20 september is het wetsvoorstel gepresenteerd. Dit wetsvoorstel is in december onverwacht door staatssecretaris Wiebes teruggetrokken voor stemming in de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is ondertussen alsnog aangenomen. Het wetsvoorstel leidt tot het op termijn verdwijnen van pensioen in eigen beheer. Toekomstige pensioenopbouw in eigen beheer is niet meer mogelijk. Daarnaast móet de DGA een keuze maken, niets doen is dan geen optie. Die keuze heeft betrekking op het pensioen dat tot en met 2016 is opgebouwd. U kunt kiezen voor de volgende opties:

  • De pensioenaanspraken ongewijzigd laten
  • Het pensioen verlagen (afstempelen) en omzetten in een oudedagsverplichting
  • Afkoop (na afstempeling)

Op 21 november hebben wij samen met Flynth een presentatie gegeven voor de leden van Amersfoort in Bedrijf over de kabinetsplannen van het pensioen in eigen beheer voor de DGA en de fiscale actualiteiten. Deze presentatie kunt u hier downloaden.

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer

Waarom dit wetsvoorstel?

Doordat de fiscale waarde wordt berekend op een andere rekenrente dan de commerciële waarde, ontstaat een verschil tussen deze twee waarden. De fiscus toetst voor de uitkering van dividend op de commerciële waarde die door de lage rente 2 tot 3 keer zo hoog is als de fiscale waarde die u mag aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Gevolg: er kan vaak geen dividend meer worden uitgekeerd.

DGA & Particulieren

Gevolgen van het wetsvoorstel

Wat zijn de fiscale consequenties bij afkoop?

Alle opties hebben specifieke gevolgen voor de financiële positie van de DGA, zowel zakelijk als privé. Afkoop lijkt mooier dan het is. De minimale heffing is 1/3 van de voorziening, maar kan oplopen tot 40% of zelfs meer. Dit hangt geheel af van uw persoonlijke situatie. Na afkoop naar privé wordt jaarlijks vermogensrendementsheffing geheven. Het gevolg is dat er geen dividendklem meer is en helaas geen pensioen meer. Dit betekent dat de DGA vanaf zijn pensioendatum wellicht volledig terugvalt op de AOW.

Kan iedere DGA volledig vrij kiezen uit de drie opties?

Helaas, er zijn DGA’s die niet alle drie de mogelijkheden kunnen kiezen. Als de partner of een ex-partner niet meewerkt, kunt u alleen kiezen voor het ongewijzigd laten van de pensioenaanspraken. Er moet worden afgerekend met de fiscus. Bij onvoldoende liquide middelen is afkoop niet mogelijk.

Wat doet Confident voor u?

Confident helpt u de juiste keuze te maken door de opties voor u in kaart te brengen. Wat zijn uw persoonlijke wensen? Wat zijn de financiële consequenties nu en op langere termijn? Uiteraard bekijken wij of er belemmeringen zijn voor een bepaalde optie. Op basis van deze informatie kunt u zelf de juiste keuze maken. Daarna kunnen wij u uiteraard ook helpen met de realisatie van uw keuze.

Wat moet u doen??

Ongeacht uw keuze, u kunt niet volstaan met niets doen …

U kunt bij ons ook terecht voor:

diensten voor ondernemingen, ondernemingsraden, pensioenfondsen, verantwoordingsorganen, pensioenuitvoerders, sociale partners, advocatuur, adviseurs en particulieren.

Informeer naar de mogelijkheden bij ons

Bent u dus op zoek naar een goed actuarieel adviesbureau en een betrouwbare partner? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 085-1306950, via de mail op info@ConfidentBV.nl of via het contactformulier rechts op de pagina.

Confident maakt pensioen begrijpelijk, zodat u de juiste besluiten kunt nemen.