Eindelijk inzicht in indexatie?

Terug naar overzicht

Eindelijk inzicht in indexatie?

Sinds 1-1-2015 is de Wet aanpassing FTK van toepassing. Een groot gemis uit het oude FTK, namelijk het gebrek aan inzicht in de verwachte indexatie is grondig aangepakt.
Onder het oude FTK was het gebruikelijk dat pensioenfondsen de indexatieambitie vermeldden en daar de mededeling aan toevoegde dat de indexatie voorwaardelijk was. Hoe realistisch deze indexatieambitie was werd veelal niet vermeld. Ook fondsen met een dekkingsgraad onder de 100% en een feitelijke premie die ruim onder de kostendekkende premie lag vermeldde vaak niet dat de indexatieverwachting voor de komende jaren nihil was. Ook het afschaffen van het indexatielabel heeft niet aan verdere transparantie bij gedragen.

Inzicht in de indexatieverwachting

Dankzij de nieuwe wet krijgen de deelnemers meer inzicht in de indexatieverwachting.
Allereerst wordt straks net als nu de indexatieambitie gecommuniceerd. Vervolgens zal aan de hand van de haalbaarheidstoets gecommuniceerd moeten worden waarom de indexatieambitie haalbaar is. Bij de jaarlijkse indexatievaststelling zal getoetst of de gegeven indexatie toekomstbestendig is. En om het inzicht compleet te maken zal het fonds ook nog de reële dekkingsgraad in het jaarverslag opnemen.
Het bericht aan de deelnemer komt er nu als volgt uit te zien:
1. Het is onze ambitie om de pensioenen te indexeren met de prijsindex.
2. Onze ambitie is haalbaar omdat uit de haalbaarheidstoets blijkt dat wij over 60 jaar naar verwachting 98% van het beoogde pensioenresultaat kunnen waarmaken en in een slecht weer scenario 78%.
3. Op grond van de indexatieregels, volgens we niet meer mogen indexeren dan de indexatie die we blijvend kunnen toekennen, indexeren we dit jaar maximaal 25% van de CPI.
4. De reële dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt 85%.
Ook als dit met behulp van de benodigde communicatie-experts naar B2-niveau vertaald wordt, is het niet waarschijnlijk dat hier een heldere boodschap uit naar voren komt.

Duidelijke communicatie

Die boodschap zou ongeveer als volgt moeten luiden: Wij streven ernaar om uw pensioenen jaarlijks te laten stijgen met de prijsinflatie. Gezien de financiële positie verwachten wij de komende 5 jaar uw pensioenen niet te kunnen verhogen. In de tien jaar daarna hopen wij uw pensioenen elk jaar iets meer te kunnen verhogen, zodat we over 15 jaar weer aan onze doelstelling kunnen voldoen. Tegen die tijd loopt het pensioen ongeveer 20% achter op de doelstelling.