Dispensatie mogelijkheden voor ondernemers

Werkgevers weten soms niet dat zij verplicht moeten deelnemen in een bedrijfstakpensioenfonds. Dit kan gebeuren doordat een organisatie verandert van activiteiten of doordat de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds verandert. Zeker als zo’n situatie al jaren duurt, kan de verplichtstelling met terugwerkende kracht grote gevolgen hebben voor uw organisatie. Zo zien wij de bedrijfstakpensioenfondsen, waaronder PFZW (Zorg en Welzijn) en STIPP actief op zoek gaan naar organisaties, die wel moeten deelnemen. De ingangsdatum ligt soms meer dan 10 jaar terug. Aansluiting met terugwerkende kracht betekent dubbele pensioenlasten voor de organisatie over die periode. Als aangetoond kan worden dat de pensioenregeling van de onderneming gelijkwaardig was, dan kunnen deze dubbele lasten worden voorkomen. De laatste tijd hebben wij dit regelmatig met succes voor ondernemingen kunnen aantonen.

Wat is hier dan voor nodig: een toets conform wettelijke voorschriften waaruit blijkt dat de regeling die de organisatie al getroffen heeft voor de medewerkers ten minste gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van het betreffende pensioenfonds.

Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvende offerte voor een gelijkwaardigheidstoets.

 

Bent u als ondernemer vrijgesteld van deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds? Dan kan dit een voordeel zijn, vooral als de kans op korting in het bedrijfstakpensioenfonds groot is. Als u een vrijstelling heeft, wil het bedrijfstakpensioenfonds regelmatig een toetsing zien van de gelijkwaardigheid van uw pensioenregeling. Een eigen regeling is al gelijkwaardig als de contante waarde van de uitkeringen van uw regeling ten minste 95% is van de contante waarde van de uitkeringen van het bedrijfstakpensioenfonds.

Gelijkwaardigheidstoets uitvoeren

Wij kunnen voor u een gelijkwaardigheidstoets uitvoeren. Indien uw regeling gelijkwaardig is, dan ontvangt u van ons een rapport. Dit rapport kunt u naar het bedrijfstakpensioenfonds sturen. Mochten er nog vragen van het bedrijfstakpensioenfonds zijn, dan zullen wij deze uiteraard verder beantwoorden en toelichten.
Indien er geen sprake is van gelijkwaardigheid, dan zullen wij de mogelijke opties met u bespreken.

Gelijkwaardigheidstoets Bedrijfstakpensioenfonds

Meer informatie over vrijstelling van deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds?

Onze werkzaamheden kunnen op basis een fixed price of tegen ons uurtarief worden uitgevoerd. Vraag naar onze tarieven. Hiervoor kunt u mailen naar info@ConfidentBV.nl of bellen naar 085-1306950 of 033 – 4 227 227. U heeft dan direct contact met de specialisten op gebied van gelijkwaardigheid.

U kunt bij ons ook terecht voor

Daarnaast verrichten wij ook diensten voor ondernemingsraden, pensioenfondsen, verantwoordingsorganen, DGA, pensioenuitvoerders, sociale partners, advocatuur, adviseurs en particulieren.

Informeer naar de mogelijkheden bij ons

Bent u dus op zoek naar een goed actuarieel adviesbureau en een betrouwbare partner? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 085-1306950, via de mail op info@ConfidentBV.nl of via het contactformulier rechts op de pagina. Wij stellen u zeker niet teleur.

Confident maakt pensioen begrijpelijk, zodat u de juiste besluiten kunt nemen.