Het belang van indexatie?

Terug naar overzicht

Sinds de crisis van 2008 is het in de pensioenwereld doorgedrongen dat dat de indexatie voorwaardelijk is. Daarvoor is het wel regelmatig gecommuniceerd, maar echt aandacht kreeg het niet.

Wat is het belang van indexatie?

De meeste regelingen zijn ondertussen middelloonregelingen. De indexatieambitie van deze regelingen is meestal de prijsindex voor de gehele looptijd, of de loonindex voor de deelnemers en de prijsindex voor de slapers en gepensioneerden.
In bovenstaande grafiek staat wat de beoogde uitkeringen in euro’s van nu zijn voor een medewerker die vanaf zijn 21ste deelneemt aan een pensioenregeling.

Pensioen zonder indexatie

Zonder indexatie bedraagt zijn pensioenuitkering vanaf zijn 67ste ruim € 14.000 per jaar. Bij een indexatie gebaseerd op de prijsindex bedraagt deze uitkering ruim € 20.000 en bij een ambitie gelijk aan de loon- en prijsindex bedraagt deze bijna € 22.000.
De indexatie is bij aanvang van de pensioenuitkering dus goed voor 29% tot 35% van de beoogde pensioenuitkering. Indien we dit effect bepalen voor de eerste 20 jaar van de pensioenuitkering, wat ongeveer overeenkomt met de levensverwachting, dan bedragen deze percentages 42% en 47%.

Conclusie

De indexatieambitie is goed voor 40%-50% van het beoogde pensioen. Een UPO zonder inzicht in de mate waarin de indexatieambitie kan worden waargemaakt vertelt dan ook maar (iets meer dan) de halve waarheid. Op basis van de halve waarheid kan de deelnemer helaas geen goede beslissingen nemen over aanvullende maatregelen. Het is dus belangrijk dat dit inzicht aan de deelnemer geboden wordt.