Sleutelfuncties nader uitgelegd

Vanaf begin 2019 is de richtlijn IORP II van kracht voor pensioeninstellingen. Pensioeninstellingen moeten nu beschikken over een doeltreffend governancesysteem. Hiervoor moeten zij personen benoemen die de sleutelfuncties gaan uitoefenen. Aan deze sleutelfuncties worden bepaalde eisen gesteld.

Natuurlijk moeten de houders van de sleutelfuncties betrouwbaar en deskundig zijn.
Voor de deskundigheid zijn zeker beroepskwalificaties, -kennis en -ervaring nodig om de sleutelfuncties naar behoren te kunnen vervullen.

De pensioenfondsen moeten in ieder geval beschikken over een risicobeheerfunctie, een interneauditfunctie en, in voorkomend geval, een actuariële functie. De pensioenfondsen moeten de houders van deze sleutelfuncties in staat stellen hun taken daadwerkelijk eerlijk, objectief en onafhankelijk te vervullen. Een persoon mag meerdere functies vervullen met uitzondering van de interneauditfunctie. Houders van een sleutelfunctie mogen niet dezelfde functie uitoefenen bij zowel het bedrijf als het bijbehorende pensioenfonds, tenzij het nodig is vanwege de aard, omvang en complexiteit van de activiteiten en het pensioenfonds uitleg geeft over hoe eventuele belangenconflicten worden beheerst of voorkomen. Sleutelfunctiehouders rapporteren eventuele materiële bevindingen of aanbevelingen aan het daarvoor bestemde orgaan van het fonds dat daarna beslist over de te treffen maatregelen.

Verder gelden volgens de richtlijn nog een aantal functie specifieke vereisten. De houder van de interneauditfunctie moet ervoor zorgen dat het interne controlesysteem adequaat en doeltreffend is.

De houder van de risicobeheerfunctie zorgt voor een functionerend risicobeheersysteem dat verschillende terreinen bestrijkt. Ook voor de actuariële functie zijn er voorgeschreven aandachtsgebieden.

De DNB heeft zelf een aantal documenten opgesteld waarin nadere invulling wordt gegeven aan de inhoud van deze sleutelfuncties. De DNB noemt dezelfde drie sleutelfuncties, de interneauditfunctie, de risicobeheer functie en de actuariële functie. DNB stelt strenge eisen aan personen om deze functies te mogen vervullen. Er gelden een aantal voorwaarden voor alle drie de functiehouders. Ze moeten allemaal een relevante opleiding en werkervaring hebben, ze moeten beschikken over een goed helicopterzicht, onafhankelijk hun oordeel kunnen vormen en communicatieve vermogens, overtuigingskracht en omgevingssensitiviteit bezitten. Hiernaast zijn er nog een aantal voorwaarden die op maar een van deze functies betrekking heeft.

De houder van de interne auditfunctie moet weten hoe interne audits werken en ze kunnen beoordelen, hij moet de relevante wet- en regelgeving kennen en moet de werkzaamheden van de andere sleutelfunctiehouders kunnen beoordelen.

De houder van de risicobeheer functie moet kennis hebben van risico’s en relevante wet- en regelgeving, van verschillende maatregelen voor het beheersen van risico’s, financiële opzet en beleid van het fonds, adviseren en het schrijven van rapporten.

De actuaris moet kennis hebben over de rol en de werkzaamheden van de actuariële functie, relevante wet- en regelgeving kennen, actuariële beoordelingen kunnen uitvoeren, kennis van technische voorzieningen, de impact van veranderende pensioenverplichtingen voor verschillende deelnemersgroepen kunnen bepalen, beoordelen hoe adequaat een verzekeringsregeling is en kennis hebben van de impact van verzekeringstechnische risico’s op het risicoprofiel van het pensioenfonds.

Wat moet u doen?

Om te voldoen aan de regelgeving moet u intern of extern personen vinden om op zijn minst de interneauditfunctie en risicobeheerfunctie in te vullen. In bepaalde situaties moet u de actuariële sleutelfunctie invullen.

Verder moet een pensioeninstelling verplicht minstens elke drie jaar een eigen-risicobeoordeling (ERB) uitvoeren. En moet er zo spoedig mogelijk een tussentijdse ERB plaatsvinden, wanneer er een significante wijziging van het risicoprofiel plaatsvindt of wanneer er een strategisch besluit is genomen dat een materiële impact heeft op het risicoprofiel. Deze beoordeling is belangrijk voor het inrichten van het risicobeheer en de onderbouwing van strategische besluitvorming.

U kunt bij ons terecht voor:

  • De invulling van de actuariële sleutelfunctie
  • Ondersteuning bij de invulling van de actuariële sleutelfunctie
  • Sparren met de actuariële sleutelhouder
  • De invulling van de sleutelfunctie risicobeheer
  • Ondersteuning bij de invulling van de sleutelfunctie risicobeheer
  • Sparren met de sleutelhouder van de risicobeheer functie
  • Advisering om te voldoen aan de regels van IORP II
  • Het geven van een opleiding of kennissessie over IORP II
  • Het maken van of advisering over een eigen-risicobeoordeling (ERB)

Informeer naar de mogelijkheden bij ons

Bent u dus op zoek naar een goed actuarieel adviesbureau en een betrouwbare partner? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 085-1306950, via de mail op info@ConfidentBV.nl of via het contactformulier rechts op de pagina. Wij stellen u zeker niet teleur. Confident maakt pensioen begrijpelijk, zodat u de juiste besluiten kunt nemen.