Nieuws

Heldere pensioencommunicatie bestaat al!

Begin februari heeft minister Koolmees een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over pensioencommunicatie. Zijn brief gaat over het laatste deel van de Wet pensioencommunicatie uit 2015, dat nog niet is ingevuld. De kern van zijn brief bestaat uit drie zaken:   Deelnemers moeten inzicht krijgen in hun pensioen in euro’s van nu.   Deelnemers…

Het belang van indexatie?

Sinds de crisis van 2008 is het in de pensioenwereld doorgedrongen dat dat de indexatie voorwaardelijk is. Daarvoor is het wel regelmatig gecommuniceerd, maar echt aandacht kreeg het niet. Wat is het belang van indexatie? De meeste regelingen zijn ondertussen middelloonregelingen. De indexatieambitie van deze regelingen is meestal de prijsindex voor de gehele looptijd, of…

Eindelijk inzicht in indexatie?

Sinds 1-1-2015 is de Wet aanpassing FTK van toepassing. Een groot gemis uit het oude FTK, namelijk het gebrek aan inzicht in de verwachte indexatie is grondig aangepakt. Onder het oude FTK was het gebruikelijk dat pensioenfondsen de indexatieambitie vermeldden en daar de mededeling aan toevoegde dat de indexatie voorwaardelijk was. Hoe realistisch deze indexatieambitie…

Continuïteitsanalyse

Volgens de Pensioenwet moet elk fonds ten minste eens in de drie jaar een continuïteitsanalyse uitvoeren. Deze analyse geeft aan of het pensioenfonds op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De continuïteitsanalyse biedt tevens inzicht in de mate waarin de voorwaardelijke toeslagverlening naar verwachting kan worden toegekend. De continuïteitsanalyse dient sinds 2010 op een…

Pensioen in het regeerakkoord 2012

Na de eerste commotie over de zorgpremie komen de andere afspraken in het regeerakkoord in beeld. Voor de toekomstige pensioenopbouw heeft de nieuwe regering rigoureuze plannen. Deze plannen hebben ook effect op de verwachte financiële ontwikkeling van pensioenfondsen. Maatregelen regeerakkoord Om te beginnen wordt de pensioenrichtleeftijd in 2014 voor de op te bouwen pensioenen verhoogd…