Nieuwe pensioenwet

Door Henk Bets Op 1 januari 2007 is de nieuwe pensioenwet ingegaan. De nieuwe pensioenwet heeft een aantal gevolgen voor pensioenfondsen en ondernemingen. Zo zal het pensioenreglement, de ABTN en het jaarverslag aangepast moeten worden en zal de financieringsovereenkomst moeten worden vervangen door een uitvoeringsovereenkomst. Natuurlijk zal ook het beleid moeten worden aangepast aan het…

API

Algemene Pensioen Instelling (API) is de Nederlandse variant van de regelgeving voor grensoverschrijdende pensioenfondsen. Het is een uitwerking van de Europese Pensioenfondsen Richtlijn (EG 2003/41/EG) vanuit een Nederlands perspectief. Een API is dan ook een Institution for Occupational Retirement Provision (IORP) in de zin van deze Richtlijn. Grensoverschrijdende pensioenfondsen maken het mogelijk om pensioentoezeggingen die…

De (krediet)crisis

Door Henk Bets De kredietcrisis heeft grote gevolgen voor pensioenfondsen. Eerst zijn de meeste zakelijke waarden sterk gedaald. Daarna zijn de voorzieningen door de daling van de rente sterk gestegen. Veel pensioenfondsen hebben dekkingstekort. Hierdoor staan zij vaak niet meer voor de vraag of er wel of niet geïndexeerd moet worden, maar voor de vraag…

Pensioenstelsel onder druk

Op 27 januari 2010 heeft de Commissie onder leiding van Prof. Dr. K.P.  Goudswaard haar rapport gepresenteerd. In opdracht van de minister van SZW heeft deze commissie onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van onze aanvullende pensioenen. Nederland heeft in vergelijking tot ons omringende landen een sterk pensioenstelsel. Dit stelsel is gebouwd op drie pijlers. De…

Pensioen(wet) onder druk

Sinds 1952 kent Nederland de Pensioen- en spaarfondsenwet. Na ruim 50 jaar verbeteren, repareren, aanvullen is in 2006 de Pensioenwet van kracht geworden.