Over Confident

Over Confident

Actuarieel Adviesbureau Confident is een Nederlands onafhankelijk adviesbureau. Wij adviseren op het gebied van pensioenen en verzekeringen. Waar nodig kunnen wij altijd maatwerk leveren wanneer dit voor de klant de beste oplossing is. Unieke situaties vragen vaak om unieke oplossingen.

Innovatieve organisatie

Het pensioenregister geeft u weliswaar informatie over de hoogte van uw pensioen, maar in de getoonde bedragen wordt echter geen rekening gehouden met het effect van inflatie, (het gebrek aan) indexatie en mogelijke kortingen ná de pensioendatum. Voor u is het natuurlijk juist wél van belang om te weten wat dit voor effect heeft op uw pensioen, het is tenslotte uw toekomst.

Confident is koploper op het gebied van innovatie en kan u uiterst deskundig informeren over wat u met uw pensioen kunt doen. Dit doen wij met behulp van de website ‘www.UwPensioenInzicht.nl’. Hierbij houden wij rekening met uw eigen pensioenen en kunt u zien wat uw toekomstige pensioeninkomen waard is op het huidige prijsniveau. Zo kunt u tijdig waar nodig aanpassingen doorvoeren, uiteraard helpen wij u daar graag bij.

Ook in te zetten voor internationale vraagstukken

Internationale vraagstukken kunnen wij, waar nodig in samenwerking met onze internationale netwerken van actuariële adviesbureaus of employee-benefits consultants, voor u oplossen.
Afhankelijk van uw vraag wordt één van onze consultants uw vaste aanspreekpunt. Deze bespreekt met u het plan van aanpak en draagt zorg voor de afwikkeling. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Confident is een onafhankelijke organisatie, die alleen op fee-basis werkt. Door persoonlijk lidmaatschap van het Actuarieel Genootschap zijn wij gebonden aan regelgeving in de uitoefening van ons beroep. Deze regelgeving staat voor een integere dienstverlening en een professioneel niveau.

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen

Missie en visie

Wij stellen onze professionele vakkennis aan u beschikbaar, zodat u met vertrouwen de juiste beslissingen kunt nemen. Beslissingen nú hebben grote gevolgen voor de toekomst. Confident helpt u hierbij door creatief en inventief praktische oplossingen voor u te bedenken en te realiseren. Wij communiceren onze oplossingen op een heldere wijze.
Beslissingen over pensioen hebben grote gevolgen voor de toekomst. Het nemen van de juiste beslissing is dus van groot belang. Wij vinden het belangrijk dan onze klanten op basis van de juiste en begrijpelijke informatie een goede beslissing kan nemen. Daarom willen wij de juiste informatie op een begrijpelijke manier aan onze klanten aanbieden.

Over Confident