Particulieren

Pensioen via de werkgever

Als particulier kunt u bij ons terecht voor vragen over uw pensioen dat via uw huidige of een vorige werkgever geregeld is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Waardeoverdracht
  • Gevolgen voor uw pensioen bij echtscheiding
  • Berekening conform Boon van Loon
  • Vragen over uw pensioenopgave
  • Berekening van pensioenschade bij ontslag of uw opgelopen schade bij de invoering van een nieuwe, mindere pensioenregeling

Confident helpt u bij uw pensioenregeling

Confident heeft een unieke tool ontwikkeld voor deelnemers aan pensioenregelingen. In het pensioenregister kunt u weliswaar zien hoeveel pensioen u kunt verwachten op uw pensioendatum, maar hier wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met het effect van inflatie, (gebrek aan) indexatie en mogelijke kortingen.

Gezien de lage dekkingsgraad van veel pensioenfondsen, kunt u vaak geen (volledige) indexatie verwachten of sterker nog, gekort worden op uw pensioen. U kunt de gevolgen voor uw pensioeninkomen, voor al uw pensioenuitvoerders samen, voor slechts €24,50 laten berekenen op www.UwPensioenInzicht.nl.

confident-pensioenfonds Particulieren

Voordelen van uw pesioen inzicht

www.uwPensioenInzicht.nl geeft naast uw verwachte pensioeninkomen, ook de risico’s die u nu met uw pensioen loopt weer. Uw pensioen wordt weergegeven in euro’s van nu, zodat u kunt bepalen op basis van het huidige prijsniveau of u voldoende inkomen na uw pensionering heeft. Voor een goede toekomstige financiële planning is dit essentiële informatie.

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen

Particulier geregelde inkomensvoorzieningen

U kunt ook bij ons terecht met vragen over voorzieningen die u zelf voor later heeft geregeld, dus niet via de werkgever, zoals bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of banksparen. Kortom, voor vragen die te maken hebben met uw toekomstige inkomensvoorziening(en). Wij brengen graag uw toekomstige financiële situatie in kaart en adviseren u over de eventuele stappen die u kunt nemen op uw financiële positie in de toekomst te verbeteren.

confident-bv

Informeer naar de mogelijkheden bij ons

Bent u dus op zoek naar een goed actuarieel adviesbureau voor uw pensioen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 085-1306950, via de mail op info@ConfidentBV.nl of via het contactformulier.