Particulieren

Pensioen via de werkgever

Als particulier kunt u bij ons terecht voor vragen over uw pensioen dat via uw werkgever is geregeld. U kunt hierbij denken aan vragen over waardeoverdracht, wat er gebeurt met het pensioen bij echtscheiding en vragen over uw pensioenopgave (UPO). Ook kunt u denken aan de berekening van pensioenschade bij ontslag of de schade bij de invoering van een nieuwe mindere pensioenregeling.

Confident heeft  een unieke tool gemaakt voor deelnemers aan pensioenregelingen. In het pensioenregister kunt u weliswaar zien hoeveel pensioen u kunt verwachten op uw pensioendatum. Maar hier wordt geen rekening gehouden met het effect van inflatie, (gebrek aan) indexatie en mogelijke kortingen.
Gezien de lage dekkingsgraden van veel pensioenfondsen, kunt u vaak geen (volledige) indexatie verwachten, of misschien zelfs gekort worden op uw pensioen. Uw verwachte pensioeninkomen in euro’s van nu kan zomaar tien procent of meer lager zijn dan uw verwacht. U kunt de gevolgen voor uw pensioeneninkomen, voor al uw pensioenuitvoerders samen, voor slechts € 24,50 laten berekenen op www.UwPensioenInzicht.nl.

www.UwPensioenInzicht.nl geeft naast uw verwachte pensioeninkomen, ook de risico’s die u nu met uw pensioen loopt weer. Uw pensioeninkomen wordt weergegeven in Euro’s van nu, zodat u kunt bepalen op basis van het huidige prijsniveau of u voldoende inkomen na uw pensionering heeft. Voor een goede toekomstige financiële planning is dit essentiële informatie.

Particulier geregelde inkomensvoorzieningen

U kunt ook bij ons terecht met vragen over voorzieningen die u zelf voor later heeft geregeld, dus niet via de werkgever, zoals bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of banksparen.  Kortom voor vragen die te maken hebben met uw toekomstige inkomensvoorziening(en). Wij brengen graag uw totale toekomstige financiële situatie in kaart.

DGA & Particulieren

U kunt bij ons ook terecht voor

Daarnaast verrichten wij ook diensten voor ondernemingen, ondernemingsraden, pensioenfondsenverantwoordingsorganenDGA’s, pensioenuitvoerders, sociale partners, advocatuur en adviseurs.

Informeer naar de mogelijkheden bij ons

Bent u dus op zoek naar een goed actuarieel adviesbureau en een betrouwbare partner? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 085-1306950, via de mail op info@ConfidentBV.nl of via het contactformulier rechts op de pagina.

 

Confident maakt pensioen begrijpelijk, zodat u de juiste besluiten kunt nemen.