Wat kunnen we met het Indexactie-IQ?

Wat kunnen we met het indexactie-IQ

Het Indexatie-IQ kan dus gebruikt worden om de kwaliteit van de opgebouwde pensioenrechten en de kwaliteit van de indexatieambitie vast te stellen. Bovendien kunnen deze kwaliteiten voor verschillende regelingen vergeleken worden. Hiermee biedt het Indexatie-IQ, behalve een absolute maatstaf, ook een relatieve maatstaf voor ondersteuning bij de vraag of een waardeoverdracht zinvol is of niet.

Het gebruik van het Indexatie-IQ betekent dat op een andere wijze invulling moet worden gegeven aan het premiebeleid, het indexatiebeleid, het beleggingsbeleid en het toezicht. Dit vraagt een nieuwe manier van denken die consequent moet worden doorgevoerd.

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen