Financieel toetsingskader

Uw pensioenfonds doorberekend

Eind 2014 is het Financieel Toetsingskader herzien. Naast enkele wijzigingen is sindsdien ook de haalbaarheidstoets een verplicht onderdeel voor pensioenfondsen. Het doel van de haalbaarheidstoets is, gegeven het gekozen beleid van het pensioenfonds en de financiële positie, inzicht bieden in de haalbaarheid van de doelstellingen van het pensioenfonds en in de evenwichtige verdeling van de resultaten over de verschillende generaties.

Confident begeleidt u bij het financieel beleid

Wij kunnen u begeleiden bij de ontwikkeling van het financieel beleid van het pensioenfonds en aanbevelingen doen om het pensioenfonds optimaal te laten functioneren. Onze berekeningen worden volgens zowel volgens de wettelijke eisen als ook volgens uw eigen inzichten uitgevoerd. Zodat u het resultaat op beide inzichten kunt verantwoorden.

Financieel toetsingskader

Een financieel expert

Eén van onze expertises is het ondersteunen en adviseren van pensioenfondsen. Wij brengen dan ook graag de gevolgen en mogelijkheden van het Financieel Toetsingskader (FTK) bij u scherp in beeld. Verder staan wij voor u klaar om ondersteuning te bieden voor andere zaken met betrekking tot het financieel beleid van uw pensioenfonds.

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen

Uw financieel toetsingskader doorberekend door Confident

Bent u op zoek naar een goed actuarieel adviesbureau en een betrouwbare partner? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 085-1306950, via de mail op info@ConfidentBV.nl of via het contactformulier op de pagina. Wij stellen u zeker niet teleur.

Financieel toetsingskader confident