Pensioeninzicht voor deelnemers

Elke deelnemer heeft er recht op om te weten hoeveel pensioen hij kan verwachten

In februari 2018 heeft Minister Koolmees laten weten dat deelnemers aan pensioenregelingen moeten weten hoeveel pensioen ze kunnen verwachten in euro’s van nu en welke risico’s er aan hun pensioen zitten. Confident juicht dit voornemen ten zeerste toe.

Voor veel deelnemers is deze informatie al beschikbaar. Voor slechts € 24,50 kan een deelnemer laten berekenen wat zijn persoonlijk pensioeninkomen in euro’s van nu wordt. Dit kan op www.UwPensioenInzicht.nl.

Dit kan ook door werkgevers, pensioenfondsen of andere pensioenuitvoerders worden aangeboden. Hiervoor kan de werkgever of pensioenuitvoerder contact met ons opnemen. De deelnemers ontvangen dan een code, waarmee ze de berekening gratis of tegen gereduceerd tarief kunnen maken. Hiermee bereikt de werkgever of pensioenuitvoerder dat werknemers meer belangstelling en waardering krijgen voor de één na duurste arbeidsvoorwaarde, het pensioen.

Pensioen minder zeker

Dat werknemers 20 jaar geleden weinig interesse hadden was logisch. De uitkomst van de eindloonregeling stond immers vast en ze liepen niet of nauwelijks risico.
Dit is duidelijk veranderd.

De meeste pensioenregelingen zijn nu geïndexeerde middelloonregelingen en de onzekere indexatie is maar liefst goed voor 40% van het beoogde pensioen. De indexatie is bij de huidige financiële positie van de pensioenfondsen echter zeer onzeker geworden, daarmee is dus ook 40% van het beoogde pensioen onzeker.

Zonder inzicht in indexatie heeft de deelnemer ook geen goed inzicht in zijn pensioen en weet hij dus niet wat hij kan verwachten. Het is opvallend dat zo’n groot gedeelte van het beoogde pensioen in de communicatie tot nu toe is verwaarloosd, terwijl het nominale deel van het pensioen tot op de cent berekend wordt.

In 2014 zijn de wet pensioen-communicatie en de Wet aanpassing FTK van kracht geworden. En eindelijk is er vanuit de wetgever aandacht voor indexatie. Dat is gegeven de eerdergenoemde 40% zeer terecht. Laat, maar zeker terecht.

Pensioeninzicht voor deelnemers

Pensioencommunicatie volgens de wet

Tot nu toe werd vaak alleen de indexatieambitie in het reglement meegedeeld. Bijvoorbeeld: “onze ambitie is om jaarlijks de pensioenen te verhogen met de prijsinflatie.” Dankzij de nieuwe wet komt daar meer bij.

Allereerst wordt in het jaarverslag de reële dekkingsgraad vermeld, bijvoorbeeld 85%. De deelnemer krijgt dan de indruk dat hij 85% van zijn beoogde pensioen kan verwachten. Daarna volgt de uitkomst van de haalbaarheidstoets. Uit deze toetst komt een pensioenresultaat van ±95%.

De deelnemer denkt nu dat hij 95% van zijn beoogde pensioen zal krijgen. Bij het jaarlijks indexatiebericht leest de deelnemer vervolgens dat er dit jaar niet geïndexeerd wordt, omdat het fonds niet meer mag indexeren dan zij op lange termijn bestendig kan doen. Hieruit trekt de deelnemer de conclusie dat hij geen indexatie meer mag verwachten.

Een knappe deelnemer die deze vier berichten bij elkaar begrijpt. En vreemd dat er partijen zijn die denken dat de deelnemers met deze pensioencommunicatie geholpen zijn. Moest pensioencommunicatie van de wet niet duidelijk zijn?

Hoe kan het beter?

In plaats van de verwarrende wettelijke communicatie kunnen veel fondsen prima volstaan met een verwijzing naar www.UwPensioenInzicht.nl

Op deze site kan iedereen zien hoeveel pensioen hij kan verwachten in euro’s van nu en hoeveel risico hij loopt met zijn pensioeninkomen.

logo-UPI

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen

Informeer naar onze mogelijkheden

Heeft u een vraagstuk die specifieke kennis op actuarieel- dan wel pensioengebied vereist, neem dan contact op met Confident.

Wij zijn een onafhankelijk actuarieel adviesbureau en dienen zodanig ook maar één belang, het klantbelang. Onze werknemers staan klaar om uw vraag in behandeling te nemen, waarbij de kwaliteit van dienstverlening, de transparantie van kosten en communicatie naar u toe hoog in het vaandel staan.

U kunt ons telefonisch bereiken op 085-1306950, via de mail op info@ConfidentBV.nl of via het contactformulier. Wij staan graag voor u klaar.