Rondetafelgesprek met de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar overzicht

Henk Bets van Actuarieel Adviesbureau Confident B.V. was door de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer uitgenodigd om tijdens het rondetafelgesprek van 20 juni 2024 zijn inzicht te geven over koopkracht in het nieuwe pensioenstelsel.

De eerste doelstelling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) was: “Eerder perspectief op een koopkrachtiger pensioen”, helaas wordt deze doelstelling in veel transitieplannen niet gehaald, terwijl dit met enkele aanpassingen goed mogelijk is.

De mogelijkheden die de Wtp biedt om een koopkrachtig pensioen te realiseren zijn te beperkt, er is meer aandacht voor het voorkomen van verlagingen van voor koopkrachtbehoud.

De Wtp staat, ironisch gezien, het realiseren van een koopkrachtig pensioen in de weg. Om van de Wtp een succesverhaal te maken, moet dit punt aangepakt worden. Gelukkig hoeft hiervoor de Wtp niet radicaal gewijzigd te worden en kan dit gerealiseerd worden door een uitbreiding van de bestaande wetgeving.

Henk Bets heeft naast het aankaarten van het dreigende tekortschieten van de Wtp, ook een oplossing aan de Commissie aangedragen middels een position paper.