Seminar Koersvast verantwoording afnemen en oordelen

Seminar Koersvast verantwoording afnemen en oordelen

U heeft als verantwoordingsorgaan een grote verantwoordelijkheid. Het bestuur legt verantwoording aan u af over het beleid en de uitvoering. U doet dit voor alle belanghebbenden. Wij helpen u tot een goed oordeel te komen

Centraal in dit Seminar staan uw ervaringen

Door inspirerende sprekers zullen de volgende thema’s worden aangesneden:

  • Pensioenfonds
  • Uw zorgen
  • Dillema’s
  • Verantwoording
  • Oordeel en invloed
  • DNB als partner

Deze thema’s zullen ook aan bod komen in een interactief rollenspel.

Voor meer informatie over het programma, klik hier

Seminar Koersvast verantwoording afnemen en oordelen

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen