Seminar VO

Seminar VO

Het Seminar Verantwoordingsorgaan (VO) helpt u uw oordeel te vormen over het beleid en de uitvoering daarvan door het bestuur. Dit oordeel wordt opgenomen in het jaarverslag van uw pensioenfonds en zou deelnemers zekerheid moeten geven over de kwaliteit van het beheer van hun pensioengelden.

Voorbeelden van vragen

Een paar voorbeelden van vragen die aan bod zullen komen:

  • Beschikt u over alle benodigde informatie om tot een goed oordeel te komen?
  • Welke informatie zou u nog meer willen ontvangen?
  • Gebruiken alle VO leden hetzelfde begrippenkader en dezelfde definities?
  • Is iedereen binnen het VO het eens over de definitie van verantwoording afleggen?
  • Weet u met welke dilemma’s het Bestuur heeft geworsteld?
  • En weet u waarom het Bestuur zijn besluiten zo genomen heeft?
  • Welke maatstaf gebruikt u in uw VO-rol voor uw beoordeling van het beleid en de uitvoering?
  • Wanneer bent u als VO tevreden over het beleid van en de uitvoering door het Bestuur?
  • Komen alle leden van het VO in voldoende mate tijdens discussies over het oordeel aan bod?
  • Doet u al aan best practices en benchmarking met andere VO’s?

Mede aan de hand van deze vragen gaan wij met u in gesprek. Het Seminar bestaat uit 4 delen.

Seminar VO

Deel 1 Informatie asymmetrie verkleinen door verkennen bestuurlijk kader en verwachtingen

Allereerst wordt een bestuurlijk kader voor pensioenfondsen geschapen waarbij zowel de deelnemer als u als uitgangspunt van denken en handelen wordt genomen. De driehoek Bestuur – Intern Toezicht – VO wordt uiteengezet. Vervolgens worden de verwachtingen voor het effectief en evenwichtig besturen van uw pensioenfonds, zowel intern als extern, in kaart gebracht. U wordt zich hierdoor steeds meer bewust welke dilemma’s alle betrokkenen bij het besturen van een pensioenfonds tegenkomen. Hiermee wordt de informatie-asymmetrie tussen Bestuur en andere pensioenfonds organen steeds kleiner, hetgeen de kwaliteit van uw oordeelsvorming ten goede zal komen.
Hoe kunt u beoordelen of het beleid en de uitvoering goed zijn. In welke mate voldoen de resultaten van een fonds zoals een stijgende of dalende dekkingsgraad als maatstaf? En hoe houdt u in uw oordeel rekening met de gekozen risicohouding?

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen

Deel 2 Dialoog via inbrengen van eigen ervaringen

Hierin komt een dialoog tussen de deelnemers tot stand om van en met elkaar te leren. Hierbij wordt vooral gelegenheid tot uw eigen inbreng geboden. Onderlinge best-practices is hierbij het uitgangspunt. De organisatoren treden hierbij faciliterend op.

Deel 3 De verwachtingen van DNB

DNB vertelt over haar verwachtingen voor een effectief en evenwichtig (bestuurlijk) functioneren van pensioenfondsen.

Deel 4 Via een oefening valkuilen ervaren

Een rollenspel om de opgedane informatie en kennis met elkaar te oefenen en de valkuilen te ervaren.

Praktische informatie over dit Seminar zoals data, tijdstippen en kosten vindt u op deze pagina.

Seminar VO Confident BV