Sociale partners

Verantwoordelijk voor de inhoud

De sociale partners zijn verantwoordelijk voor pensioenregelingen, dit betekend dat ze betrokken zijn bij het vaststellen van de inhoud, het risicoprofiel en het onderbrengen van de uitvoering van de regelingen. Ook spelen zij, als bestuurders van pensioenfondsen, een belangrijke rol bij de daadwerkelijke uitvoering.

Uw vaste partner in pensioenzaken

Pensioen is één van de belangrijkste maar ook één van de meest ingewikkelde arbeidsvoorwaarde. Het vereist specifieke kennis en expertise om een goede analyse van nieuwe voorgestelde pensioenregelingen of uitvoeringsovereenkomsten te kunnen maken en tevens om de belangen van alle betrokken partijen goed in te kunnen schatten. Een eigen deskundige op het gebied van pensioen is dan ook zeer raadzaam.

Sociale partners

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen

Uw pensioen experts

Bent u opzoek naar een deskundige op pensioengebied? Neem dat contact op met Confident. Wij bieden graag onze expertise aan om u te ondersteunen bij bijvoorbeeld:

  • Het opzetten en aanpassen van pensioenregelingen.
  • Het sluiten ban een nieuwe uitvoeringsovereenkomst.
  • Fusies en overnames

 

Wij hebben experts in huis met jarenlange ervaring, die over uitgebreide kennis van pensioenen beschikken. U kunt ons bereiken op 085-1306950, via de mail op info@ConfidentBV.nl of via het contactformulier op de pagina.