Hoe kunt u vrijstelling verkrijgen?

In 2000 is er een wet aangenomen die bepaalt dat ondernemingen in bepaalde bedrijfstakken verplicht aan een BPF moeten deelnemen.  Onder bepaalde voorwaarden geldt deze verplichtstelling echter niet. Eén daarvan is dat u bij de invoering zelf al een eigen pensioenfonds voor uw werknemers had. Welke andere voorwaarden er zijn om onder de verplichtstelling uit te komen leggen wij graag aan u uit. Nieuwe ondernemingen met een eigen pensioenregeling kunnen ook vrijstelling aanvragen. Gelijkwaardigheid van de pensioenregeling leidt in dat geval niet automatisch tot dispensatie van het BPF. Dit hangt mede af van het beleid van het BPF.

Vrijstelling BPF

Wat is een gelijkwaardigheidstoets?

Om te beoordelen of een onderneming in aanmerking komt voor vrijstelling van een BPF is de gelijkwaardigheidstoets gecreëerd. Een pensioenregeling is gelijkwaardig als de contante waarde van de uitkeringen van uw pensioenregeling ten minste 95% is van de contante waarde van de uitkeringen van het BPF. Vrijstelling geldt normaal gesproken voor een aantal jaren. Daarna moet de pensioenregeling weer getoetst worden. Omdat BPF-en hun pensioenregelingen de laatste jaren regelmatig hebben aangepast is een nieuwe vrijstelling niet vanzelfsprekend.

Uw pensioen doorgelicht

Wilt u weten of uw pensioenregeling (nog steeds) gelijkwaardig is? Neem dan contact op met Confident. Wij zijn experts op het pensioengebied. Met een gelijkwaardigheidstoets bepalen wij of uw pensioenregeling voldoet aan de gelijkwaardigheid en dus voor dispensatie in aanmerking komt.  Als uw pensioenregeling gelijkwaardig is ontvangt u van ons een rapport dat u naar het BPF kunt sturen. Mochten er nog vragen van het BPF zijn, dan beantwoorden wij deze uiteraard graag. Als uw pensioenregeling niet voldoet geven wij aan welke veranderingen er nodig zijn om wel voor dispensatie in aanmerking te komen.

U kunt bij ons ook terecht voor

Daarnaast verrichten wij ook diensten voor ondernemingsraden, pensioenfondsen, verantwoordingsorganen, DGA, pensioenuitvoerders, sociale partners, advocatuur, adviseurs en particulieren.

Informeer naar de mogelijkheden bij ons

Bent u dus op zoek naar een goed actuarieel adviesbureau en een betrouwbare partner? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 033 – 4 227 222, via de mail op info@ConfidentBV.nl of via het contactformulier rechts op de pagina. Wij stellen u zeker niet teleur.

Confident maakt pensioen begrijpelijk, zodat u de juiste besluiten kunt nemen.