Wat is het Indexatie-IQ

Wat is het indexactie-IQ

Het Indexatie-IQ is een maatstaf om aan te geven in welke mate men de indexatieambitie op lange termijn verwacht waar te kunnen maken. Deze indexatieverwachting is dus van toepassing op alle toekomstige indexaties. Door de indexaties te koppelen aan de op lange termijn verwachte inflatie ontstaat een stabiel systeem, met beperkte schommelingen in het uitkeringsniveau.

Een Indexatie-IQ van 0 wil zeggen, dat men verwacht op lange termijn niet te kunnen indexeren. Een Indexatie-IQ van 1 wil zeggen, dat men verwacht op lange termijn de inflatie volledig te kunnen compenseren.

Het Indexatie-IQ wordt vervolgens gesplitst in twee delen. Het eerste deel geeft aan welke indexatie mogelijk is zonder dat beleggingsrisico wordt gelopen. Het tweede deel geeft aan hoeveel indexatie wordt verwacht door het nemen van beleggingsrisico’s.

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen