Consultatiedocument

Terug naar overzicht

Onze reactie op het consultatiedocument

Op 12 juli is het consultatiedocument voor het reële ambitie pensioen verschenen.

De huidige voorstellen kennen een groot aantal nadelen, zoals:

  • Geen inzicht voor de deelnemer in zijn te verwachten pensioen.
  • Geen eenheid in beleid, verslaglegging en toezicht.
  • Verschillende uitsmeermechanismen voor premie, financiële resultaten en levensverwachting.
  • Geen mogelijkheden voor de fondsen om transparant verantwoording af te leggen en daarmee het vertrouwen in de sector te herstellen.

Wij willen een alternatief voorstellen dat:

  • Begrijpelijk is voor de deelnemer, ook voor zijn pensioenresultaat.
  • Eenvoudig geadministreerd kan worden.
  • Goed bestuurbaar is.

De voordelen en werking van dit systeem vindt u in het bijgaande document (dit document is bijgewerkt op 6 september)

De volgende versie verschijnt begin september.