Koopkrachtbehoud gepensioneerden kan binnen solidaire regeling

Terug naar overzicht

Koopkrachtbehoud gepensioneerden kan binnen solidaire regeling

Het nieuwe stelsel is nog te veel gericht op een nominale uitkering, waarschuwt Henk Bets. Dat maakt koopkrachtbehoud voor gepensioneerden bijna onmogelijk. Hij pleit ervoor de rendementen anders toe te delen en het inflatierisico meer te leggen bij de jongeren.

Een koopkrachtig pensioen is een van de belangrijkste doelstellingen van het pensioenakkoord. De conceptwet Wet toekomst pensioenen is echter meer gericht op het beschermen van de nominale uitkering dan op koopkrachtbehoud voor gepensioneerden. Dat is een gemiste kans, want juist de solidaire premieregeling biedt uitstekende mogelijkheden om de koopkracht van gepensioneerden te beschermen.

Om een koopkrachtig pensioen in de solidaire premieregeling mogelijk te maken, moeten twee dingen gebeuren. Enerzijds moeten de regels, die de nominale uitkering beschermen ten koste van koopkrachtbehoud, weggenomen worden en anderzijds moet een partij bereid zijn het inflatierisico van de gepensioneerden over te nemen.

Lees het volledige artikel: https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30051811/koopkrachtbehoud-gepensioneerden-kan-binnen-solidaire-regeling.

henk-bets

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen