Advisering

De OR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van het toegezegde pensioen. Voor veel ondernemingen speelt dit ook in 2017 een rol als de pensioenregeling per 1-1-2018 wordt aangepast aan de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. In deze situatie dient de OR het voorstel op zichzelf en ten opzichte van mogelijke alternatieven te kunnen beoordelen.

Ondernemingsraden

Bij deze beoordeling spelen de kosten, de verwachte pensioenresultaten en de risico’s een belangrijke rol. Ook argumenten over bijvoorbeeld IAS19 dient u op de juiste waarde te kunnen schatten. Wij adviseren u graag over hoe u deze zaken kunt meenemen bij uw oordeel.

Andere onderwerpen waarover de OR om instemming of advies gevraagd kan worden zijn bijvoorbeeld fusies en overnames, reorganisaties en schadeloosstelling bij ontslag. Ook bij deze vragen helpen wij u graag.

Opleiding

Tevens verzorgen wij opleidingen op het gebied van pensioen voor OR-en zodat uw OR goed op de hoogte is bij de behandeling van ingewikkelde pensioenvraagstukken.

U kunt bij ons ook terecht voor

Daarnaast verrichten wij ook diensten voor ondernemingen, pensioenfondsen, verantwoordingsorganen, DGA’s, pensioenuitvoerders, sociale partners, advocatuur, adviseurs en particulieren.

Informeer naar de mogelijkheden bij ons

Zoekt u dus naar een goed actuarieel adviesbureau en een betrouwbare partner? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 085-1306950, via de mail op info@ConfidentBV.nl of via het contactformulier rechts op de pagina.

Confident maakt pensioen begrijpelijk, zodat u de juiste besluiten kunt nemen.