Rekenrente

Rekenrente

In het pensioenakkoord van juni 2019 staat nog dat de rekenrente gebaseerd blijft op de risicovrije rente met de huidige UFR (Ultimate Forward Rate). Ook De Nederlandsche Bank is van mening dat de risicovrije rente de enige juiste rente is voor het berekenen van de waarde van nominale gegarandeerde verplichtingen. Een projectierendement, zoals ook genoemd in het pensioenakkoord van 12 juni 2020, kan volgens DNB uitsluitend dienen voor prognoses. Binnenkort volgt hier meer informatie over het projectierendement.

De rekenrente in FTK

De rekenrente in het huidige FTK (Financieel Toetsingskader) wordt vaak ter discussie gesteld, omdat:

  • De ECB de rente kunstmatig laag houdt.
  • Andere landen een hogere rekenrente hanteren.
  • Pensioenfondsen gemiddeld een hoger rendement halen.
  • Verzekeraars ook een hogere rekenrente hanteren.

Rekenrente

Waar het eerste argument waar is

Het eerste argument is waar, maar deze lage rente is wel de marktrente. Bovendien zou je, als je de waarde van de verplichtingen hiervoor corrigeert, dat ook met de waarde van de beleggingen moeten doen. Hierdoor halveert ongeveer het effect. Een ander probleem is dat er geen actuele objectieve betrouwbare inschattingen zijn van de grootte van het renteverschil.

De rentes in andere landen zijn moeilijk vergelijkbaar, omdat daar vaak andere regels gelden. Zoals bijvoorbeeld een garantie van de werkgever. Maar dit punt geeft wel aan dat er niet slechts één waarheid is.

Pensioenfondsen hebben de laatste twintig jaar meer rendement gehaald dan de rekenrente. Dit extra rendement is echter nodig voor de indexatieambitie, inhaalindexatie en het herstel van de buffers. Mocht je deze kant op willen gaan, zoals bij een projectierendement, dan zal je dus de indexatieambitie hierin moeten meenemen. Bovendien moet je dan vertellen wat de gevolgen zijn voor de zekerheid en indexatieverwachting van het pensioen.

Het laatste punt is het sterkste punt. Zowel de UFR bij pensioenfondsen als de UFR bij verzekeraars zijn gebaseerd op het idee dat de markt voorbij een bepaalde tijdsduur niet betrouwbaar en (daardoor) te volatiel is. Het is vreemd dat er dan verschillende rekenrentes uitkomen. Mocht je toch overstappen naar een hogere UFR, dan is het ook logisch dat pensioenfondsen stoppen met het afdekken van de lange rente. Gegeven de huidige rentestand is dat wellicht een overweging waard.

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen

Informeer naar de mogelijkheden bij Confident

Wilt u meer weten over de rekenrente? Neem dan contact op met Confident. U kunt ons telefonisch bereiken op 085-1306950, via de mail op info@ConfidentBV.nl Wij zijn een uiterst deskundig actuarieel adviesbureau en expert op het gebied van pensioen en pensioenfondsen.

 rekenrente confident-bv