Koopkrachtbehoud, het kan!

Koopkrachtbehoud, het kan!

Een belangrijke doelstelling van het pensioenakkoord is een koopkrachtig pensioen.
In de uitwerking in de conceptwet en bijbehorende bijlagen en beantwoording van Kamervragen, is van deze doelstelling weinig terug te vinden. Dat is jammer, want juist de solidaire premieregeling biedt uitstekende mogelijkheden om een koopkrachtig pensioen voor gepensioneerden te bieden. Daar moet dan wel de concept wettekst voor aangepast worden, zodat die koopkrachtbehoud niet meer in de weg zit.

Waar wij denken dat de huidige uitwerking van het pensioenakkoord geen koopkrachtbehoud aan gepensioneerden gaat bieden, lijkt het erop dat de regering hiervan wel overtuigd is. Dit blijkt zowel uit de beantwoording van Kamervragen, als ook uit de onderzoeken die ze in gang hebben gezet.

Tijd voor een onderzoek.

In september heeft Minister Schouten bevestigd dat de resultaten uit ons onderzoek correct zijn en dat de Wet toekomst pensioenen geen koopkrachtig pensioen biedt, maar een eerder perspectief op een koopkrachtig(er) pensioen. Dit heeft ze in de commissievergadering van 19 oktober 2022 wederom bevestigd.
De argumentatie die ze daarbij gebruikt is dat er onder de Wet toekomst pensioenen minder buffers worden opgebouwd en dat er dus eerder geïndexeerd kan worden.
Dit is waar, maar de vraag is of deze lagere buffers voldoende opwegen tegen het lagere rendement na de pensioendatum. Tijd voor een nieuw onderzoek dus.

Het voorgestelde pensioen waardevaster maken

Hoe het voorgestelde pensioen in de solidaire regeling waardevaster kan hebben wij begin april beschreven in Het solidaire contract kan waardevaster. Hoe de solidaire regeling voor gepensioneerden ook een waardevast pensioen kan bieden hebben we recent beschreven in het opiniestuk Koopkrachtbehoud, het kan! – Confident B.V.

Koopkrachtbehoud, het kan!

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen

Kom in contact voor informatie

Heeft u vragen over koopkrachtbehoud of over andere pensioen zaken? Actuarieel Adviesbureau Confident is expert op het gebied van pensioenfondsen. Onze core-business is dan ook het verlenen van ondersteuning. Wij staan klaar om onze expertise met u te delen. U kunt ons telefonisch bereiken op 085-1306950, via de mail op info@ConfidentBV.nl of via het contactformulier