Nieuwe pensioenwet

Terug naar overzicht

Door Henk Bets

Op 1 januari 2007 is de nieuwe pensioenwet ingegaan. De nieuwe pensioenwet heeft een aantal gevolgen voor pensioenfondsen en ondernemingen. Zo zal het pensioenreglement, de ABTN en het jaarverslag aangepast moeten worden en zal de financieringsovereenkomst moeten worden vervangen door een uitvoeringsovereenkomst. Natuurlijk zal ook het beleid moeten worden aangepast aan het Financieel Toetsingskader en dient de uitvoering te worden aangepast aan de nieuwe wetgeving..