Onze visie op de indexatieverwachting

Beloven en doen wat kan

Wij hebben u beloofd onze visie weer te geven. Onze visie is gebaseerd op de indexatieverwachting. Kort gezegd is dit de indexatie die een deelnemer op lange termijn kan verwachten. Bij een indexatieverwachting van 1,8% en een inflatieverwachting van 2%, verwachten we dus 90% van de doelstelling te realiseren.

Is het niet prettig als deelnemer om te weten welke indexatie je kan verwachten op lange termijn, in plaats van te horen: “de dekkingsgraad is 110%”. Of in termen van de consistentietoets: “de indexatie is consistent met de toezegging”. Volgens de regels van de DNB betekent dit slechts dat het fonds op lange termijn 70% van de doelstelling kan realiseren.

Onze ideeën achter de indexatieverwachting

Onze ideeën achter de indexatieverwachting en onze uitwerking kunt u terugvinden in onze reactie op het consultatiedocument FTK en ons artikel in het blad pensioenadvies van april 2014. In het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader heeft het kabinet ook het idee van de indexatieverwachting opgenomen. Het kabinetsvoorstel wijkt echter op twee punten af van ons voorstel. In ons voorstel is de indexatieverwachting de norm, waar het bestuur gemotiveerd van af kan wijken. In het kabinetsvoorstel is de indexatieverwachting het maximum voor de indexatie. Het andere verschil is dat in ons voorstel de indexatieverwachting gebaseerd wordt op het beleggingsbeleid van het fonds, terwijl het kabinetsvoorstel uitgaat van een fictief beleggingsbeleid. Door deze fictie ontstaat een verschil tussen de realistische indexatieverwachting en de toegekende indexatie. De communicatie over de indexatieverwachting moet nog in een wetsvoorstel worden uitgewerkt.

Hoe 10 van de 25 grootste pensioenfondsen er in ons voorstel een jaar geleden voorstonden, kunt u zien in de onderstaande grafiek. De blauwe staaf (IQV) geeft aan hoeveel deze fondsen uit het pensioenvermogen kunnen indexeren. De rode staaf (IQB) geeft aan hoeveel extra indexatie er door het nemen van beleggingsrisico naar verwachting extra gerealiseerd kan worden. Als maatstaf voor de linker as is de CPI gebruikt. Slechts 3 van de 10 onderstaande fondsen konden naar verwachting de CPI-index op lange termijn waarmaken.

Onze visie op de indexatieverwachting

Geen gouden bergen

De indexatieverwachting belooft geen gouden bergen, maar geeft concrete informatie aan de deelnemer. Ook wil het niet zeggen dat deze verwachting nooit zal veranderen. Als de beleggingen slecht renderen, dan heeft dat een negatief effect op de indexatieverwachting. Na het behalen van hoge rendementen, kan de deelnemer een hogere indexatie verwachten. Op grond van alle oorzaken die de dekkingsgraad doen wijzigen, zal ook de indexatieverwachting wijzigen. Wat wel bijzonder is, is dat de effecten op de indexatieverwachting kleiner zijn door de lange termijn waar we naar kijken. De veranderingen bij het huidige systeem met een indexatiestaffel zijn minder stabiel.

Indexatieverwachting

De verankering van de indexatieverwachting in de wet biedt goede kansen voor heldere communicatie en een transparant beleid. En het mooie is, dat u er nu al mee kan beginnen.

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen

Over de indexatieverwachting hebben wij drie artikelen gepubliceerd:

Artikel Pensioenadvies
In dit artikel dat gepubliceerd is in het april nummer van 2014 staat in vier pagina’s uitgelegd hoe de indexatieverwachting werkt.

Reactie op het consultatiedocument FTK
In dit artikel geven wij onze reactie op het consultatiedocument FTK. Hierin beschrijven wij ook onze oplossing, te weten de indexatieverwachting.

Technische beschrijving Indexatie-IQ
In dit document staat de werking van het indexatie-IQ uitgebreid en technisch beschreven. Dit document is in 2011 gemaakt naar aanleiding van het pensioenakkoord en is besproken met de DNB en de AFM.

En uw fonds?

Wilt u weten wat de indexatieverwachting van uw fonds is?
Wilt u weten hoe uw fonds er voor staat ten opzichte van andere fondsen?
Wilt u ideeën over hoe u de indexatieverwachting kunt communiceren?
Neem dan vrijblijven contact met ons op via het contactformulier of bekijk de contactpagina voor onze contactgegevens.

Onze visie op de indexatieverwachting confident-bv