Waarom is het Indexatie-IQ nodig?

Waarom is het Indexatie-IQ nodig?

Het Indexatie-IQ stelt pensioenfondsen in staat om pensioenregelingen op transparante wijze uit te voeren.

Met het Indexatie-IQ kunnen de financiële positie en het risico van pensioenregelingen eenvoudig worden weergegeven. Door het Indexatie-IQ wordt het voor deelnemers inzichtelijk welke pensioenuitkeringen ze kunnen verwachten, welk deel uit vermogen is opgebouwd en welk deel nog verdiend moet worden met toekomstige beleggingsrendementen.

Bovendien kunnen pensioenfondsbesturen met het Indexatie-IQ op een inzichtelijke wijze verantwoording af leggen over het gevoerde beleid. Dit kan dan aan degene aan wie ze primair verantwoording horen af te leggen, namelijk de deelnemers en gepensioneerden. Dit vergroot de betrokkenheid van de deelnemers en gepensioneerden en werkt voor de governance effectiever dan meer en strengere wet- en regelgeving.

Het Indexatie-IQ stelt pensioenfondsen ook in staat om een beleid te voeren dat leidt tot stabielere aanspraken en pensioenen dan in de voorgestelde systemen.

Confident maakt pensioen begrijpelijk
zodat u de juiste besluiten kunt nemen