Continuïteitsanalyse

Terug naar overzicht

Volgens de Pensioenwet moet elk fonds ten minste eens in de drie jaar een continuïteitsanalyse uitvoeren. Deze analyse geeft aan of het pensioenfonds op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De continuïteitsanalyse biedt tevens inzicht in de mate waarin de voorwaardelijke toeslagverlening naar verwachting kan worden toegekend.

De continuïteitsanalyse dient sinds 2010 op een stochastische wijze te worden bepaald.

Confident kan voor u op basis van bovenstaande wettelijke vereisten en uitgangspunten een continuïteitsanalyse verzorgen. Wat doen wij voor u:

  •     In overleg met u de uitgangspunten vaststellen
  •     Opzet en berekening van de continuïteitsanalyse
  •     Presentatie van de resultaten
  •     Oplevering rapport Continuïteitsanalyse

Indien u andere wensen en/of eisen heeft zullen wij hier uiteraard op ingaan.

Klik hier om een vrijblijvende offerte op te vragen voor een continuïteitsanalyse.

U kunt mailen naar: info@confidentbv.nl