De (krediet)crisis

Terug naar overzicht

Door Henk Bets

De kredietcrisis heeft grote gevolgen voor pensioenfondsen. Eerst zijn de meeste zakelijke waarden sterk gedaald. Daarna zijn de voorzieningen door de daling van de rente sterk gestegen. Veel pensioenfondsen hebben dekkingstekort. Hierdoor staan zij vaak niet meer voor de vraag of er wel of niet geïndexeerd moet worden, maar voor de vraag of er op de pensioenrechten gekort moet worden…

Al deze instrumenten kennen hun eigen verdeling van de lasten en de risico’s van het herstel. Wie in welke mate bijdraagt aan het herstel is te berekenen. Het antwoord op de vraag: “Hoever kan, moet en wil je gaan met solidariteit?” is echter niet eenvoudig te beantwoorden.

Mocht er uiteindelijk niet of nauwelijks gekort worden, dan ligt het volgende gevaar al weer op de loer. In dat geval kunnen sommige partijen aandragen dat onze solvabiliteitseisen te zwaar zijn.