Heldere pensioencommunicatie bestaat al!

Terug naar overzicht

Heldere pensioencommunicatie bestaat al!

Begin februari heeft minister Koolmees een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over pensioencommunicatie. Zijn brief gaat over het laatste deel van de Wet
pensioencommunicatie uit 2015, dat nog niet is ingevuld. De kern van zijn brief bestaat uit drie zaken:

  • Deelnemers moeten inzicht krijgen in hun pensioen in euro’s van nu.
  • Deelnemers moeten inzicht krijgen in de risico’s van hun pensioen.
  • En om dit duidelijk te maken is een plaatje ontworpen met drie pijlen.

De eerste twee punten zijn zeker nodig om teleurstellingen bij deelnemers te voorkomen en om mensen handelingsperspectief te bieden. Op dit punt is het goed dat er stappen gemaakt worden. Een plaatje kan nuttig zijn om meer deelnemers te bereiken of om deelnemers sneller te bereiken. Het voorgestelde plaatje ziet er als volgt uit.

Navigatiemetafoor

De pijlen geven geen indicatie van de hoogte van het pensioen of de grootte van het risico. Het plaatje is voor alle fondsen en alle deelnemers hetzelfde, alleen de getallen zijn anders.
Het plaatje zonder de getallen vertelt de lezer dus alleen dat het bericht gaat over iemands pensioen in euro’s van nu en de risico’s daarvan. Dit was anders bij de bootjes en de muntjes, waar de hoogte van het water of het aantal muntjes een visuele indicatie van de toekomstige
indexatie gaf.
Twee partijen zijn duidelijk teleurgesteld over het voorstel, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.
De Pensioenfederatie is vooral teleurgesteld in het plaatje, omdat dit twee boodschappen in één plaatje zet. Daarnaast vindt de Pensioenfederatie het verwarrend dat in de brief staat dat het huidige bedrag op de UPO en in het pensioenregister te hoog zijn, terwijl deze bedragen in haar ogen te laag zijn. Ook stelt de Pensioenfederatie dat deelnemers euro’s van nu niet begrijpen.
Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft de doelstelling om de communicatie over onzekerheid te verbeteren. Vervolgens stelt het Verbond vast dat er geen sprake is van te hoge verwachtingen, maar eerder van te lage verwachtingen. Daarnaast is zij ook bezorgd over de kosten.
Het is opvallend dat de minister stelt dat het huidige bedrag een onderschatting is, terwijl de Pensioenfederatie en het Verbond dit een overschatting noemen. Dit onderschrijft het belang van heldere en eenduidige pensioencommunicatie en dat dit per wet geregeld moet worden.

Op dit moment is er één website die de door de minister gewenste pensioencommunicatie al biedt. Dit is www.UwPensioenInzicht.nl. Deze website gaat verder dan de brief van minister Koolmees. Weliswaar zonder pijltjes, maar met een duidelijke tabel, met zowel het nominaal te bereiken pensioen alsook het pensioen in euro’s van nu.
Onze ervaring is dat mensen dit prima begrijpen. Vaak zijn ze verrast over de hoogte van hun pensioen in euro’s van nu en over de grootte van de risico’s, maar altijd zijn ze tevreden met het inzicht in hun eigen pensioen.